Kit nylon + sleeves 160 ou 180 rouge ou jaune
Kit 25m mono-fil nylon rouge ou jaune + 10pcs sleeves noires

Kit nylon + sleeves 160 ou 180 rouge ou jaune

  • Kit 25m mono-fi l nylon rouge ou jaune 160 ou 180 + 10pcs sleeves noires 165 ou 185.

    RED 160: 6KR160
    RED 180: 6KR180
    YELLOW 160: 6KY160
    YELLOW 180: 6KY180